Ranking

Rankingen baseras enbart på svenska, sanktionerade tävlingar.  

För att få tillgodoräkna sig rankingpoäng gäller följande:

  • Spelaren skall ha Tävlingslicens.
  • Spelaren skall tillhöra en förening/klubb som är medlem i Svenska Padelförbundet.
  • Rankingpoäng tilldelas inte retroaktivt. 

Aktuell Svensk ranking (December 2018)
(uppdateras den 3e varje månad)

SPT ranking (2018-11-11)

 

Tävlingsmall December 2018