Ranking

Rankingen baseras enbart på svenska, sanktionerade tävlingar.  

För att få tillgodoräkna sig rankingpoäng gäller följande:

  • Spelaren skall ha Tävlingslicens.
  • Spelaren skall tillhöra en förening/klubb som är medlem i Svenska Padelförbundet.
  • Rankingpoäng tilldelas inte retroaktivt. 

Aktuell Svensk ranking (April 2018)

SPT ranking (2018-04-03)

 

Tävlingsmall April 2018