Ranking

Rankingen baseras enbart på svenska, sanktionerade tävlingar. För den internationella rankingen, se längre ner. 

För att få tillgodoräkna sig rankingpoäng gäller följande:

  • Spelaren skall ha Tävlingslicens.
  • Spelarens skall tillhöra en Klubb som är medlem i Svenska Padelförbundet.
  • Rankingpoäng tilldelas inte retroaktivt. 

Aktuell Svensk ranking (2017-10-19)

SPT ranking (2017-10-19)