Klubbar/föreningar som är  anslutna till förbundet.